I denne sjangeren får de fleste musikerne skader

De fleste klassisk-musikere opplever muskel- og skjelettplager i løpet av karrieren. Likevel er det stadig kultur for å øve ekstremt mye.