- Internett er faktisk en flopp

Nettet snører seg, og det snører seg om deg, dine meninger og dine handlinger.