Broer, tunneler – og hardingfeler

Myndighetene truet med å frata ham statsborgerskapet hvis han ikke kom hjem og avtjente verneplikten. BJARNE INSTANES ler godt når han tenker tilbake på korrespondansen i 1953.