Nedlegger råd for barne- og ungdomslitteratur

For 56. år på rad ble Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utdelt fredag. Men juryen ble nedlagt ved siste årsskifte.

  • Jan H. Landro
    Teateranmelder

Juryen har i disse årene vært identisk med Rådgivende utvalg for barne— og ungdomslitteratur. Dette utvalget gjør mer enn bare å juryere for departementets priser. Som det lange og kronglete navnet antyder, skal de syv utvalgsmedlemmene lese den årlige produksjonen av barne/ungdomsbøker og tegneseriealbum (for dem mellom 0 og 16 år) som blir utgitt av norske forlag og avgjøre hvilke som skal anbefales til landets folke- og skolebibliotek. De siste årene har de lest noe slikt som 500 bøker årlig, men det er ikke så lenge siden antallet lå nærmere 700 utgivelser på årsbasis.

Som følge av at arkiv-bibliotek- og museumsvirksomheten på nasjonalt plan er slått sammen til ABM-utvikling, har rådgivningsutvalget, med røtter helt tilbake til 1896, hatt sitt siste arbeidsmøte.

Priser til ni menn

Som sin aller siste embetsgjerning fordelte juryen ni priser, alle til menn. Litteraturpremien på 40.000 kroner gikk til Endre Lund Eriksen for «Pitbull-Terje går amok».Den like storebildebokprisen ble tildelt illustratøren Lars Fiske for «Kom, så løper vi». Fagbokpremien, også den på 40. 000 kroner, fikk Tore Linné Eriksen for «Nelson Mandela. Et liv i kamp mot rasisme og undertrykking». Spesialpremien på 15.000 kroner havnet hos Øivind Berg som en påskjønnelse for hans samlede forfatterskap av naturbøker for barn. Debutantprisen på 22.000 kroner gikk til Ruben Eliassen for «Phenomena. Bok 1: Profetiens utvalgte».

Illustrasjonspremien på 22.000 kroner tilfalt Per Dybvig for illustrasjonene til «Trillefolket. Hva hendte med Kjartan?», skrevet av Tore Renberg. Steinar Lone og Tor Fretheim fikk hver sin oversetterpris på 11.000 kroner.

På linje med nabolandene

At rådgivende utvalg nå har fått kroken på døren, forklarer fungerende informasjonsdirektør Harald Skeie ved ABM-utvikling på følgende måte:

— Vårt styre har funnet det naturlig å se på hvilke oppgaver og funksjoner som skulle videreføres i ABM-utvikling. Vi kom da til at det i vår tid finnes mange flere kanaler å nå ut med informasjon på enn Rådgivende utvalgs veiledende liste. Her er vi på linje med våre nordiske naboland som har nedlagt sine tilsvarende råd for mange år siden. Dessuten har det jo også kommet til flere aktører når det gjelder barne- og ungdomslitteratur, bl.a. Norsk Barnebokinstitutt.

— Instituttet har eksistert i tretti år og eksemplene fra nabolandene har vi også kjent svært lenge, så begrunnelsen må være noe mer enn dette?

— En viktig forklaring er at behovene i dag er andre. Tjenesten har hovedsakelig vært en service til bibliotekarer. De har andre måter å skaffe seg kunnskap på enn på den tiden utvalget ble opprettet. Norsk Barnebokinstitutt og kurs i regi av for eksempel Norsk Barnebokforum og Biblioteksentralen, gir fagfolkene god informasjon om dagens barne- og ungdomsbøker.

Vil satse på formidling

— Fremdeles ønsker ABM-utvikling å satse på informasjon og formidling av barne- og ungdomslitteratur, for eksempel om de bøkene som blir kjøpt inn til bibliotekene gjennom innkjøpsordningene. Men vi ønsker å bruke ressursene på å nå ut til langt flere med vår informasjon, både til foreldre og til de unge leserne selv. I fremtiden vil vi trolig gjøre mer av informasjonen vår digitalt tilgjengelig, og da gjerne på Kulturnett Norge.

— Men hvem skal kvalitetssikre det dere sender ut?

— Vår rolle blir ikke å sende ut. Kulturnett Norge vil bli en portal inn mot slik informasjon. Hvordan dette skal kvalitetssikres, må vi se på. - Skal departementets priser opprettholdes?

— Det er meningen. Og der må det nok oppnevnes en jury, men hvem som skal ha ansvaret for denne er ikke avklart.

BARNEBOKPRIS: Lars Fiske ble fredag tildelt Kultur- og kirkedepartementets pris for beste bildebok i 2002, for boken «Kom så løper vi». Juryen for denne og andre barnebokpriser er nå nedlagt.

FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN, SCANPIX