Når krisen rammer

Ofte har vi sett Kristoffer Joner spille nervøse skikkelser. I Norges første katastrofefilm, «Bølgen», fremstiller han geologen Kristian, en handlekraftig friluftsmann og familiefar.