Katastroferomantikk

Et gjennomkalkulert kinderegg.