Kan bilder gjøre godt?

Ane Hjort Guttus bergenssentrerte festspillutstilling hviler på ett verk.

Politisk engasjement er både drivkraften bak verkene og et emne for diskusjon i årets tilgjengelige og tiltalende festspillutstilling.