Tveit i original tapning

«Det é når du skal til å forandre på ting ý det é då du egentlig ser kor godt du har det. Ungkarslivet er fritt!»