Då kulturministeren skulle flytte arbeidsplassar ut av Oslo, valde ho Trondheim og Oslo. Om Venstre får kulturministerposten, har Julie Andersland ønskjelista klar.

Kulturbyråden er klar for kamp om nye arbeidsplassar.

Publisert Publisert

KULTURMINISTERBYTE?: Kulturbyråd Julie Andersland kan få ein partifelle som kulturministeren dersom Høgre, Framstegspartiet og Venstre klarer å dra regjeringsforhandlingane i hamn. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

 • Ingvild Nave
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Akkurat no er Høgre, Framstegspartiet og Venstre i forhandlingar om eit mogeleg regjeringssamarbeid.

Kulturministerposten er ein av dei som er blitt nemnt som aktuelt for Venstre å ta over dersom forhandlingane lukkast.

Tysdag blei partileiar Trine Skei Grande lansert som ein kandidat av Aftenposten. Også Sveinung Rotevatn frå Sogn og Fjordane og Terje Breivik frå Hordaland kan vere mogelege namn på lista.

– Eg trur openbert det ville vore bra for kulturlivet med ein minister frå Venstre. Eg opplever at den sitjande kulturministeren (Linda Hofstad Helleland frå Høgre) har prioritert idrett og frivillegheita meir enn kulturlivet, seier kulturbyråd Julie Andersland frå Venstre.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) har fleire potensielle statlege institusjonar på lista over arbeidsplassar som kan desentraliserast til Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Dette vil byråden ha til Bergen

Å flytte arbeidsplassar ut av Oslo har vore ein kjepphest for den sitjande regjeringa, også på kulturfeltet. Andersland har lista over arbeidsplassar som kan lokaliserast i Bergen klar:

 • Design og arkitektur Norge (DoGA): Arbeider for å auke verdiskapinga og promotere norsk design og arkitektur. Er i dag lokalisert i Oslo, og kan føre med seg rundt 50 arbeidsplassar.
 • Filmkommisjonen: Har som oppgåve å marknadsføre Noreg som opptaksland for større film- og TV-produksjonar. Vestnorsk filmkommisjon gjer dette arbeidet i Bergen i dag. Administrasjonskontoret for insentivordninga ligg allereie i Bergen. Ordninga har også som mål å trekke større produksjonar til Noreg ved å refundere opp til 25 prosent av utgiftene ved innspelingar.
 • Eit nytt nasjonalt kompetansesenter for spelbransjen: Finst ikkje i dag, og må byggjast frå botnen. Frå før finst organisasjonen Spillmakerlauget i Bergen. Dei arbeider for å byggje opp norsk spelindustri, og blir drive frivillig.

KULTURMINISTER?: Aftenposten har lansert Venstre-leiar Trine Skei Grande som ein mogeleg kandidat til kulturministerposten. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Vil ha 50 designarbeidsplassar vestover

– DoGA (Design og arkitektur Norge) er det nyaste som kan vere i spel. Bergen har ei designklyngje som verkeleg har utvikla seg sterkt. På grunn av det gode spelmiljøet i Bergen meiner eg også at vi må få på plass eit nasjonalt kompetansesenter for spelbransjen.

Andersland meiner også Vestnorsk filmkommisjon har bygd opp brei kompetanse på å vere vertsskap for store internasjonale filminnspelingar, og trekker fram mellom anna Netflix-serien «The Innocents» som blei spelt inn i Modalen.

– Ei samlokalisering av Filmkommisjonen og NFI sitt kontor for insentivordninga gir gode mogelegheiter.

Les også

Solberg: Jo bredere regjering, jo bedre

Ho trur ikkje at Venstre kan gå inn i regjering utan å få gjennomslag for ein god kulturpolitikk, men presiserer at detaljane er for tidleg å spå noko om.

– Det er sjølvsagt vanskeleg å seie korleis det vil utvikle seg. No må partia først bli einige om ein regjeringsplattform, og det viktigaste vil vere at den gir rom for ein god kulturpolitikk, noko eg føler har mangla litt. Til eksempel når det gjeld betring av kunstnarløna.

RABALDER: Kulturminister Linda Hofstad Helleland kalla norske byar inn til audition i kampen om Kreativt Norge. – I ettertid lurer eg på om den var reell, seier Andersland. Bergen blei anbefalt av Kulturrådet, men trass i faglege råd valde Helleland å leggje kontoret til Trondheim. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Kreativt Norge: – Merkeleg og kunstig frå første dag

Men Andersland har brent seg på slike prosessar før. I fjor var Bergen med i kampen om å få både Språkrådet og Kreativt Norge.

– Eg synest prosessen rundt Kreativt Norge var merkeleg og kunstig frå første dag. Bergen blei kalla inn til audition, og i ettertid lurer eg på om det var ein reell audition eller ikkje. Det tok lang tid før vi fekk det avklart, noko som tyder på at det har vore nokre dragkampar på bakrommet eller liknande, fortel Andersland.

Les også

Venstre-strid om flytting av Språkrådet

Bergen blei anbefalt av Kulturrådet og låg godt an, men til slutt hamna kontoret i Trondheim.

Det blei tolka som «ei helsing heim» frå kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også er trønder.

Endå verre var kanskje tapet i kampen om Språkrådet, der Andersland sitt eige parti sat ein stoppar for flyttinga til Bergen. Guri Melby, tidlegare Venstre-byråd i Oslo, og no styreleiar for Språkrådet, skal ha kjempa mot flytteplanane. Enden på visa blei at Språkrådet blei verande i Oslo.

– Eg ønskjer ikkje desentralisering berre for desentraliseringa sin del. Det må kome heile kulturfeltet til nytte, og eg meiner Bergen har kompetanse og miljøa som krevst for å få det til. Vi må byggje ein kulturpolitikk som handlar om meir enn å bere sende helsingar heim hit og dit, seier Andersland.

IDRETTSMINISTEREN: Andersland meiner kulturminister Linda Hofstad Helleland (til v.) har prioritert idrett og frivilligheit framfor kulturfeltet, og ønskjer eit løft. Her er ho saman med Erna Solberg under handball-VM i desember. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

– Sentralbadet blir den mest krevjande saka i 2018

Sjølv om desentralisering kan bli viktig også i året som kjem, er det ei sak som trumfar alt.

– Sentralbadet var den mest utfordrande kultursaka i 2017, og vil definitivt bli det i 2018 også. Bakgrunnen for det er at vi framleis manglar ein tredjedel av finansieringa, seier Andersland.

Kulturbyråden er svært tydeleg på at saka skal løysast, og at Carte Blanche og BIT Teatergarasjen må få ein fast tilhaldsstad etter å vore huslause i over eit tiår.

DANS OG GLEDE: Det var jubel då Erna Solberg si regjering forplikta seg til å dekke ein tredjedel av kostnadane ved oppussinga av Sentralbadet. Her tar Andersland seg ein svingom med Hooman Sharifi og Tone Tjemsland frå Carte Blanche. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Dei siste estimata viser ein prislapp på 590 millionar kroner for oppussing av bygget. Erna Solberg kom til Bergen og lova å betale ein tredjedel, men ikkje over 230 millionar kroner. Bergen kommune går inn med same sum.

– Det var jo litt merkeleg at kulturministeren ikkje kom med dei pengane sjølv. Det var jo kjempehyggelig at statsministeren kom, men det hadde vore ein god sjanse for henne å kome hit.

ÅRETS STORE SAK: – Sentralbadet var den mest utfordrande saka i 2017, og blir definitivt det i 2018 også, seier Andersland. Framleis manglar ein tredjedel av finansieringa. Foto: Tor Høvik

Andersland er likevel nøgd med at staten kom med løyving. Problemet no er at fylket, som var tenkt å ta den siste tredjedelen, løyva berre fem millionar kroner like før jul.

– Vi skal setje oss ned med fylkesadministrasjonen så raskt som mogeleg for å sjå kva vi kan finne av løysingar. Vi veit at fylket har ein ekstremt krevjande gjeldssituasjon, og at det er bakgrunnen, men på ein eller annan måte må denne saka løysast.

Les også

Sentralbadet må ikke bli kulturbyens flause

– Kulturen gir meining og innhald til alt vi held på med

Det var nokre tøffe kulturpolitiske tak i 2017, likevel ser Andersland mange positive utviklingstrekk for Kultur-Bergen i året som gjekk.

– Eg blir stadig imponert. Til eksempel over Vill Vill Vest, som på to år har manifestert seg som ein musikkfestival der det kjem fleire hundre tilreisande. Det var bra at vi fekk pengar til Sentralbadet, sjølv om vi meinte det berre skulle mangle. Gjenopninga av Kode 1 og gullutstillinga på Bymuseet vil eg også trekke fram, seier Andersland.

– Fryktar du at kulturpolitikken vil bli nedprioritert i åra som kjem?

– På generell basis har det vore ein tendens til det. Likevel meiner eg at kultur er ekstremt viktig. Du får så uendeleg mykje igjen for kvar krone du brukar. Det gir meining og innhald til alt vi held på med her i verda.

Publisert

Les videre

 1. Fylkeskommunen må ikke svikte Carte Blanche og BIT

 2. Kultur-Bergen vil ha sjøsiden mellom Nøstet og Verftet

 3. Kultur-Bergen slaktar regjeringa sin kulturpolitikk

 4. Frykter Bergen kan tape kampen om nytt prestisjekontor

 1. Venstre (V)
 2. Kulturpolitikk
 3. Bergen kommune
 4. Kultur
 5. Design