Disse tre artistene må du følge med på

Solå, Moyka og Shikoswe vil være med å prege den bergenske popvåren.