• ER OVERBEVIST: Terje Wulfsberg og Rune Øverby skal begge holde foredrag på helgens UFO-konferanse. Wulfsberg om UFO-er og kornsirkler, Øverby om besøkende fra andre verdener og dimensjoner. FOTO: ELIAS DAHLEN

UFO-konferanse i Bergen

Terje Wulfsberg og Rune Øverby opplever at folk snakker om UFO-miljøet som en sekt.