En latte og et maleri, takk ...

Er det annenrangs å stille ut kunsten sin på kafé? Eller er det snobbete å vegre seg?