- Tatt ved nesen av Nøstet-utbyggere

Både BIT Teatergarasjen og bystyrepolitikere føler seg lurt av utbyggerne som rev teaterlokalet, og nå sier det er uaktuelt å erstatte det. - Vi hadde en klar avtale, sier teatersjef Sven Åge Birkeland.

Publisert: Publisert:

- UTEN TEATER: Constructa Eiendom har lansert planene for det de kaller Nøstet Panorama på Neumann-tomten. Prosjektet inneholder kostbare leiligheter med sjøutsikt, men intet teaterlokale. Utbyggerne vil ikke si hva delen som er regulert som «forsamlingslokale» skal brukes til. ILLUSTRASJON: CONSTRUCTA EIENDOM

— Det var en avtale mellom Teatergarasjen og Neumann-konsernet som gikk ut på at dersom Neumann fikk rive bygget på tomten, så skulle de bygge opp nytt som vi enten fikk leie eller eie, sier Sven Åge Birkeland, teatersjef ved BIT Teatergarasjen.

I 2010 trakk Neumann seg fra avtalen. Året etter solgte konsernet tomten og prosjektet til firmaet Constructa.

— Det foreligger ikke noen avtaler mellom oss og BIT, og vi har ikke noen planer om lokaler for et teater i vårt prosjekt Nøstet Panorama, sier Kari Saarisilta, daglig leder i Nøstet Panorama og styremedlem i Constructa.

Det får teatersjefen til å fortvile.

— Neumann har brukt oss i systemet for å få reguleringsplanen gjennom. Premisset for forhandlingene var at Teatergarasjen skulle bygges ut. Det var klinkende klart. Oss bekjent gikk Constructa inn i prosjektet med åpne øyne, og var informert om forpliktelsene som lå i prosjektet da de kjøpte det, sier Birkeland.

- Fatter det ikke

Han er ikke den eneste som oppfattet det slik. Samtlige bystyrepolitikere BT har snakket med, som var med i behandlingen av reguleringsplanen i 2007, oppfattet det også som at det var en soleklar forutsetning at Neumann Eiendom skulle erstatte teaterbygget som ble revet.

Anne Gine Hestetun (Ap) var leder for Komité for miljø og byutvikling frem til valget i 2007. Det var denne komiteen som avga innstilling til bystyret i saken.

— Alle vi som jobbet med dette, trodde fullt og fast at Teatergarasjen var sikret plass i de nye kvartalene. Inntrykket ble styrket gjennom et notat fra byrådet til komiteen, der det ble slått fast at nye lokaler for Teatergarasjen var en forutsetning for reguleringsplanen, forteller Hestetun.

Hun har følgende kommentar til dagens situasjon:

— Jeg fatter ikke hvordan dette kan ha rotet seg slik til.

Hestetun får støtte fra sin etterfølger som komitéleder, Ruth Grung (Ap).

— Teaterlokalet var premisset for at de fikk bygge høyere enn det som ellers er tillatt i strøket. De nye eierne har overtatt noe som er regulert, og det kan de ikke komme vekk fra. Her må byrådet bruke sin makt, sier hun.

I reguleringsplanen er en del av bygget regulert som "allmennyttig formål/forsamlingslokale". Teatergarasjen er ikke nevnt i planen.

Tok det for gitt

Også Marte Mjøs Persen (Ap, den gang RV), Tone Salomonsen og Lillian Blom (begge SV) sier at det aldri var tvil om at det skulle komme et nytt teaterbygg på Nøstet, betalt av utbyggerne.

I byrådets presentasjon av saken til den avsluttende behandlingen i bystyret 15. oktober 2007, finnes følgende formulering:

»De fleste endringene kommer som en følge av at BIT Teatergarasjen er flyttet fra felt fire nærmest krysset Jonsvollsgaten/Nøstegaten til felt tre som er det midterste av de tre nye kvartalene på sjøsiden av Nøstegaten, mellom Nøstetorget og Nordre Nøstekaien.»

Dette kan vanskelig tolkes på annen måte enn at byrådet tok det for gitt at Teatergarasjens interesser var godt ivaretatt i reguleringsplanen som skulle vedtas. Planen fikk da også tilslutning fra et stort flertall i bystyret.

- Pokker ta

Kommunen var orientert om avtalen mellom BIT og Neumann, og det skal ha vært flere møter mellom partene. Men avtalen ble aldri kontraktsfestet.

— Kall det naivt, men vi tror på at et ord er et ord. Å være hederlig er en del av grunnlaget i vårt humanistiske prosjekt, og alle parter var skjøt enige om avtalen, sier Birkeland.

— Våren 2010 merket vi at lysten de hadde til å opprettholde forpliktelsene til oss og kommunen isnet. Så ble det uttalt at Neumann ville trekke seg fra forpliktelsene. Det kom som lyn fra klar himmel, sier Birkeland.

— Hva tenkte du da?

— «Pokker ta», og en del ting som ikke egner seg på trykk. Det var et løftebrudd og en strek i regningen. Det var veldig dårlig gjort.

Plan B

Teatergarasjen begynte da å planlegge hva de skulle gjøre videre. Birkeland anslår at Neumann tjente mellom 70 og 120 millioner kroner på å fjerne Teatergarasjen og noen underjordiske garasjer fra plantegningene. Sammen med kommunen gikk de inn i forhandlinger for å få kompensasjon for det de mente var et løftebrudd.

— Forhandlingene ble aldri avsluttet. Neumann kom med et skamtilbud på fem millioner kroner, og dermed brøt forhandlingene sammen. Tomten alene er verdt mer enn fem millioner kroner, sier Birkeland.

Teatergarasjen har nå vært husløs i fem år. Birkeland ønsker å få i gang samtaler med de nye utbyggerne etter sommeren.

— Det er uvirkelig at scenemiljøet i Bergen bokstavelig talt ligger i grus borte i Nøstegaten, sier Sven Åge Birkeland.

— Føler du deg lurt?

— Det er kanskje litt i overkant å si at jeg føler meg lurt, heller at jeg er litt tatt ved nesen. Og det er en følelse man ikke bør kjenne for mye på, for det blir fort veldig destruktivt.

Publisert: