• NASJONALHELTEN: Filmen kommer likevel aldri under huden på ham. Pål Sverre Hagen er sminket frem til en tidvis imponerende portrettlikhet, men jevnt over virker hans Amundsen agert, mener Britt Sørensen. FOTO: Motion Blur / SF Studios

Historiefortelling med harelabb

«Amundsen» gir et godt innblikk i polfarerens liv. Men noen god film er det ikke.