• BERGEN TAPER: Vi bevarer, forvalter og formidler hele Norges historie og kulturarv, hver dag, hele året for fem prosent av bevilgningene Nasjonalmuseet får. Fem prosent! skriver Kode-direktør Petter Snare. FOTO: Rune Sævig

Oslo tar livet av Museums-Norge

Når regjeringen neste år gjør et nasjonalt løft for museene, er det i realiteten en massiv subsidiering av hovedstaden. 94 prosent av bevilgningen går til Oslo.