• HAVRÅTUNET PÅ OSTERØY: «Klyngetunet» er rik på illustrasjoner og utgitt i typisk «coffe table»-format. Oddleiv Apneseths mange fotografier av varierende størrelse kommer til sin rett i denne boken, skriver Gro Jørstad Nilsen. FOTO: Oddleiv Apneseth

Det norske fellesskapet før traktorens tid

Røyrane og Apneseth fortsetter med å nyansere historien om det norske bondesamfunnet.