Ny praktbok: Før traktorens tid bodde vi i «urbane» klynger.

Røyrane og Apneseth fortsetter med å nyansere historien om det norske bondesamfunnet.

De gamle klyngetunene minner om små landsbyer. Forfatter Eva Røyrane skriver at de var urbane innslag i det ellers tynt befolkede landet vårt.