• TILSYNELATENDE IDYLL: Eva (Berte Rommetveit) og kjæresten (Vegar Hoel) pønsker ut skumlerier. FOTO: FILMWEB

Vaklevoren svenneprøve

Ok anslag revner litt i sømmene