• OPPGITT SJEF: Hooman Sharifi, avtroppende sjef for dansekompaniet Carte Blanche, er oppgitt over at Jo Strømgren Kompani gir seg. – Hver gang noen forsvinner vil mangfoldet bli dårligere, sier han til BT. Bildet er fra Carte Blanches festspillforestilling «Soufflette» i år. FOTO: Tor Høvik

Flere dansekompanier kan bli lagt ned

Scenekunstnere som har fått avslag fra Kulturrådet, sier de vurderer å gi seg. Nå skal retningslinjene gjennomgås.