Vil ha Oslo-salutt til utelivs-Bergen

Byråd Helge Stormoen ønsker å innføre det såkalte Salutt-prosjektet fra hovedstaden til Bergen. Målet er mindre fyll på kveldstid i helgene.

Byråd Helge Stormoen er positiv til å involvere utelivsbransjen til samarbeid med kommune og politi for å å gjøre Bergen tryggere på kveld og natt i helgen. EIRIK BREKKE (ARKIV)

Salutt er en forkortelse for prosjektet «Sammen gjør vi utelivet tryggere». Det ble startet i Oslo 1. november 2011, der kommunen, politiet og utelivsbransjen samarbeider. Hovedmålet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt å gi en økt trygghetsfølelse på byen.

Virkemidlene var kompetanseheving for samtlige aktører, dialog og samarbeid med utestedene og styrking av kontroller og sanksjoner.

— Nødvendig å spille på lag

Les også

Byrådet endrer skjenkepolitikken

— Jeg er positiv til å innføre dette prosjektet her i Bergen. Skjenkehøringen forrige uke viser at flere i bransjen mener at kommunen er ute etter å ta dem. Det er vi selvfølgelig ikke, men vi skal håndheve alkohollovens bestemmelser, sier Helge Stormoen, byråd for kultur, næring, idrett og kirke.- Men jeg mener det er nødvendig at utelivsbransjen i Bergen spiller på lag med kommunen og politiet. Vi må sette oss ned å få en felles forståelse av problemene og finne frem til en løsning, slik de har gjort i Oslo, legger byråden til.

- Gode samarbeidsrelasjoner

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) laget i fjor en rapport om prosjektet i hovedstaden fra starten i 2011 til 2013.

Selv om det var vanskelig å fastslå hvilken effekt prosjektet hadde hatt, konkluderte man med at det virker «som SALUTT har klart å bygge gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet.»

— Jeg tror det er helt nødvendig at vi blir kvitt frustrasjonen i utelivsbransjen og får til et samarbeid med dem. I forrige uke var prosjektleder Johnny Brenna i Bergen og informerte byrådet om erfaringene fra hovedstaden. Personlig mener jeg at vi bør gjøre det samme her i Bergen, sier Stormoen.

Her kan du lese rapporten (PDF).

- Må forankres hos politiet

Han understreker at byrådet ennå ikke har tatt stilling til om man skal gå for prosjektet. Dagens skjenkereglement utløper først i 2016.

— Dersom vi skal lykkes med dette, må det være politisk aksept for det. Dessuten må prosjektet forankres hos politimesteren, understreker Stormoen.

- Må ha driverne med

Johnny Brenna leder prosjektet i Oslo. Han er så langt fornøyd med det man har oppnådd etter oppstarten i 2011.

— Terskelen for å komme inn på et utested er blitt høyrere og terskelen for å bli kastet ut som følge av rus er lavere. Vi har brukt dialog som virkemiddel istedenfor tilfeldig kontroll. Det siste resulterer oftest i høyt konfliktnivå og brevskriving mellom kommunens jurist og utestedets advokat.

— Men dette er ressurskrevende. De aller fleste i bransjen ser verdien av prosjektet. Det er helt nødvendig å ha driverne av utestedene med for å få skapt en endring, sier han.

- Mangler samarbeid i Bergen

I Bergen sitter Tom Greni som leder av Ricks-gruppen. Han er svært positiv til byråd Stormoens nye tanker.

HAPPY-TOM: Tom Greni er glad for Helge Stormoens nye signaler.

— Samarbeid er tingen. Det mangler vi fullstendig i denne byen. Jeg ønsker at utestedene blir kontrollert slik at det blir avdekket om de har nok vakter og om internkontrollen er til stede. Det er ikke noe poeng å ha en rekke mennesker som leter etter den ene fulle gjesten, sier han.Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra Oslo-politiets prosjektleder for Salutt-prosjektet.

Hva mener du bør gjøres for å få mindre fyll i Bergen? Si din mening i feltet under!