Trå meg ikke for nær

«Pawn Sacrifice» bidrar med lite nytt om gåten Bobby Fischer.