God barneforestilling om «flink pike-syndromet»

Gro Dahles og Svein Nyhus’ bok «Snill» passer perfekt på scenen.

Et scenekunstkompani som har fått for lite oppmerksomhet i Bergen, er Open Window Theatre.