Usynlig beskyttelse skal verne Dolk

Fire av Dolks gatekunstverk i Bergen har fått lignende beskyttelse som Operaen i Oslo.

BESKYTTET: I månedsskiftet la et Trondheimsfirma en usynlig hinne av organisk materiale over Dolks verk «Spray» ved Bergen Storsenter. GERHARD FLAATEN

— Faglig sett er dette både en interessant og god form for bevaring av kunst.

Det sier Vilde Andrea Brun, rådgiver for visuell kunst i Bergen kommune, med ansvar graffiti og gatekunst.

I september i fjor gikk Byrådet i Bergen inn for å verne deler av gatekunsten til Dolk. De bevilget 50.000 kroner til oppgaven, og kommunen gikk i dialog med huseiere for å avklare hvilke verk som kunne tas vare på.

— Noen var såpass ødelagte at det ikke var ønskelig eller mulig å bevare dem, sier Brun.

Til sist sto kommunen igjen med følgende liste:

  • «Bleeding heart» i Neumannsgate
  • «Phone love» i bakgården til Garage, Nygårsgaten
  • «Love crash» i Skottegaten
  • «Spray» ved Bergen storsenter i Strømgaten

Kom kommunen i forkjøpet

Et annet verk kommunen fant var bevaringsverdig, var Buekorpsgutten i Nye Sandviksvei.

Bergen kommune kontaktet huseieren for å få tillatelse til å ramme inn Buekorpsgutten rett på veggen.

Det likte han ikke. IfølgeBergensavisenvar det huseier selv, Robert Aakre i EFA Holding AS, som i januar i år beordret verket skåret ned av veggen.

Til BA sa Aakre at han skar den ned for å ta den inn og bevare den, uten at han ønsket å redegjøre for hvorfor.

Organisk hinne

Å finne ut hvilke verk som kunne bevares, var en ting. Hvordan de skulle bevares, var ikke noen mindre utfordring. Forslag om ramme og glass satte sinnene i kok, da det stred mot gatekunstens natur.

Etter en vurdering av ulike muligheter for bevaring tok kommunen kontakt med firmaet All remove i Trondheim. De har tidligere blant annet laget en beskyttende hinne på 28.000 kvadratmeter overflate på Operaen i Oslo, for å hindre skitt fra forurensning å sette seg.

Samme prinsippet kunne benyttes for å verne Dolk-verkene, fant kommunen ut.

— De legger en organisk hinne over bildet, som gir en helt usynlig form for bevaring, sier Brun.

Sliter i regn

Det innebærer at man kan vaske av eventuell maling som måtte legges oppå verket.

Arbeidene ble gjort i månedsskiftet mellom mai og juni i år.

— Denne måten å bevare verkene på er etter vårt skjønn i tråd med gatekunstens vesen, da den ikke endrer noe vesentlig ved konteksten verket leses i, sier Brun.

Så vidt henne bekjent, har det ikke vært gjort noe lignende for å bevare gatekunst i Norge.

— Det er også en utprøving. Man bevarer det og beskytter mot ødeleggelse i en periode.

Hinnen skal vare i mellom tre og ti år, avhengig av hvor mye direkte regn, vær og vind den utsettes for. Kostnaden var innenfor de 50.000 kronene kommunen bevilget.

To av huseierne kommunen var i kontakt med, sa at de ikke ønsket at verkene som var plassert på veggene deres skulle bevares.

ØDELAGT: 19. september i fjor gikk byrådet inn for å bevilge penger til innramming og bevaring av ti av Dolks gatekunstverk i Bergen. Etter en befaring ble det klart at bare fem av de ti var i god nok stand til at det er noe poeng å ramme dem inn. Buekorpsgutten i Nye Sandviksvei var ett av disse verkene, men huseier forsøkte å skjære det av veggen. ARKIVFOTO: SILJE NILSEN