Ein skule i brakke og paviljongar

Det heiter ikkje «brakke» no lenger. Heretter heiter det «paviljong».