«Utenfor er hundene» er på alle måter en umiskjennelig Gunnar Staalesen-roman med distinkt særpreg og karakter.

Kriminalfortelling som lykkes deprimerende godt med å skildre ringvirkninger av overgrep.

Dark Room-saken har avdekket hvor omfattende misbruk av barn faktisk er. Og at de som står bak overgrepene er langt flere enn gamle dagers «lokkemenn» i busker og kratt.

I sin 19.