Mediemangfoldsutvalget og Knut Olav Åmås får kritikk for å være «politisk urealistiske»

Knut Olav Åmås mener regjeringen jobber for tregt med ny mediepolitikk. Han kan skylde seg selv, mener mediekritiker Jan Arild Snoen.