På striledans med Smokie – 40 år etter

Mimring – men heller ikke mer.