Kode-direktør Petter Snare mener det er én regel for Oslo og én regel for resten av landet

Kode er lei av å betale forsikring for bilder de låner av Nasjonalmuseet.

– All forsikring av kunst som eies av Nasjonalmuseet, betales av staten. Når Kode låner denne kunsten, er det bergenserne som må betale forsikringen, sier Petter Snare.