• BARNE-TV FØR: Barne-TVs startfase var kjennetegnet av voksne programledere med læring som viktigste oppgave. Senere kom barnlige-voksne programledere,fortsatt med en pedagogisk linje, som for eksempel Lekestue med Vibeke Sæther. FOTO:NRK

Bryter 50 år gammel barne-TV-tradisjon