– Tydelig økning de siste fem årene

Teaterskolen ved Vestlandske teatersenter har ifølge teaterpedagog og undervisningskoordinator Frøydis Flotve hatt en fordobling av antall gutter de siste ti årene.