Ujevnt fra Vigdis Hjorth

Prøysen, Mykle og Kielland behandles med vidd og humor, men essayet om Handke-debatten blir for utydelig og generaliserende.