• IKONISKE BILDER: «Den aller første kunstboken Ed Ruscha gav ut, «Twentysix Gasoline Stations», kan du se på utstillingen. «Bildene i denne inneholder ingen mennesker, dokumenterer ingen spesiell reise og det er ingen følelse av narrativ eller fortelling», skriver Renate Synnes Handal. FOTO: Ed Ruscha/ UBS Art Collection

Dødsens alvor om egen nonsens

Dette er et vellykket innblikk i karrieren til en kunstner som tar lavterskel humor til nye høyder.