Bergenfest får støtte likevel

Bergen kommune snur i saka om å kutta ein halv million i støtte til Bergenfest. Festivalsjef Frank Nes er letta over avgjersla.