Regjeringen satser på folkebibliotekene

Regjeringen omgjør støtten til Litteraturhusene i Oslo og Bergen til et engangsbeløp.

ENGANGBELØP: Litteraturhuset i Bergen får en million i støtte av Regjeringen. Men bare som et engangsbeløp.

Paul S. Amundsen

— Glad fordi vi er anerkjent, vi tar dette som et godt tegn, sier leder for Litteraturhuset i Bergen, Kristin Helle-Valle.

Regjeringen gir Litteraturhuset i Bergen en millioner kroner, og Litteraturhuset i Oslo tre millioner kroner neste år. Samtidig gjør regjeringen det klart at støtten er et engangsbeløp.

Mye positiv begeistring

— Det var riktignok Hadia Tajik som frontet dette først. Men i og med at det er et så stort innslag av Vestlandet i den nye regjeringen, så har jeg møtt mye positiv begeistring. Jeg håpet i alle fall at de ikke ville ta støtten bort.

- Hvordan tolker du at regjeringen gjør støtten om til et engangsbeløp?

— Jeg tror det er blitt slik fordi regjeringen ikke vil forplikte seg til å gi tre millioner kroner til Oslo. Dessuten ser de sikkert på litteraturhusene i sammenheng med satsingen på folkebibliotekene. Dersom vi ikke gjør noe galt, ser jeg ingen grunn for at regjeringen skal ta bort millionene. Vi har ikke ødelagt for bibliotekene. Det er parallelle aktiviteter hver dag. Det er tydelig at det er behov for begge.

Satser på folkebibliotekene

Regjeringen legger opp til å kutte litteraturstøtten som i dag bevilges via Norsk Kulturråd med 15, 8 millioner kroner. Samtidig ønsker regjeringen å øke den direkte støtten til folkebibliotekene.

Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

— Folkebibliotek er den mest brukte kulturarenaen og den mest suksessfulle integreringsarenaen vi har. De er med på å styrke demokratiet og ytringsfriheten ved å sikre kunnskap og informasjon til alle. Vi ønsker også å styrke dem ytterligere, sier kulturminister Thorhild Widvey, i en pressemelding.

Samlet bevilgning til utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 millioner kroner.