En varm roman om omsorgssvikt og arvesynd

Lars Ove Seljestad skriver innsiktsfullt om viljen til å ignorere det ubehagelige.