– De vil ofre norsk kulturliv for å gi fylkene oppgaver

Kulturledere frykter for konsekvensene dersom fylkeskommunene overtar Kulturådets oppgaver.