Uttrykksfullt og undrende om søvngjengeri

Selvbiografisk og likefrem på overflaten, med en undertekst rik på assosiasjoner.