– En utrolig vittig opprørsroman

Det er en god grunn til at jeg har fulgt Solstads forfatterskap siden jeg var 17.