Akutt og kronisk fra Gaza

Mads Gilbert gjør ikke galt når han kombinerer sin rolle som lege og aktivist.