Fosse skriv dikt igjen

Det blir rekna som ei storhending at Jon Fosse gir ut ei diktsamling. Sjølv kallar han samlinga for smålåten.