En faglig katastrofe!

DEBATT: Rekrutteringen til kunstneryrkene i Vestland fylke står i fare.

Utdanningstilbudet i kunst, design og arkitektur (KD) på Voss Gymnas og Hafstad vgs i Førde kan være truet med nedleggelse. Saken skal først behandles i yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen. På bildet: Voss Gymnas. Foto: Voss Gymnas

  • Arne Bakke
Publisert Publisert

Vestland fylkeskommune ser etter lettvinte løsninger for å spare penger på utdanningen ved videregående skoler. Regnestykket deres viser angivelig at det er mye rimeligere å tilby utdanning innen studiespesialisering fremfor å tilby utdanning innen kunstfag.

Dette resulterer i at det nå behandles et forslag om å blant annet kutte utdanningstilbud med kunst, design og arkitektur ved Hafstad videregående skole i Førde og kutte tilbud ved Voss gymnas.

Dette er selvsagt en faglig katastrofe. Vi trenger den kreative kompetansen, kanskje mer enn noen gang.

Rektor ved Kunstskolen i Bergen, Arne Bakke , mener fylket forsøker å pakke inn dårlige løsninger i gullfolie, men innholdet blir uansett ikke noe bedre. Foto: Privat

Fylkesordfører Jon Askeland hevder at tilbudet skal holde frem, bare i en annen innpakning. Han hevder videre at utdanningstilbudet skal gjennomføres som tilleggsfag til studiespesialiserende og at dette vil fungere like godt som i dag. Men realiteten er at dette er et kutt i tilbudet og man reduserer betydningen av fagområdet.

Fylket forsøker her å pakke inn dårlige løsninger i gullfolie, men innholdet blir uansett ikke noe bedre. Det er et behov for å styrke kunstfaget, ikke å redusere det.

Ønsker vi i fremtiden at mennesker oppvokst i fylket skal jobbe innen det fremtidige profesjonelle kunst- og kulturlivet? Eller skal vi i økt grad importere til dette fagmiljøet fra utlandet og andre regioner?

Å redusere utdanningstilbudet på videregående skole innen kunstfag vil svekke regional rekruttering til kunstfaglige utdanning på fagskolenivå, samt høgskole og universitet. Det vil i neste omgang svekke fagfeltet.

Fylkeskommunen har et ansvar for å legge til rette for regional rekruttering til fagfeltet, men nå kan det se ut til at de svikter stort på dette området.

Dette er ikke første gangen det er blitt redusert i utdanningstilbudet innen kunstfag. Snart er det heller ikke mer igjen å redusere. Kunstskolen i Bergen er avhengig av søkere med høy faglig kvalitet, slik at vi får et godt faglig miljø i andre enden etter utdanning.

Vi ønsker å ha en stor andel av vår rekruttering fra eget fylke. Nedprioriteringen av kunstfagene har vist seg merkbart over tid og smertegrensen er for lengst nådd.

Det er helt klart at de kortsiktige besparelsene for fylkeskommunen vil ha store konsekvenser for det videre løpet for utdanningsfeltet og videre få konsekvenser for regionalt kunst- og kulturliv.

Jeg håper fylkeskommunen tar sitt ansvar og omgjør forslag om kutt til et forslag om styrking, for det trenger vi og det fortjener regionen.

Publisert
  1. Utdanning
  2. Yrkesfag
  3. Kunst
  4. Vestland fylkeskommune

Les videre

  1. Plutselig haglet salgene inn til kvinnelige kunstnere

  2. Slik skal de bygge opp igjen Bergens eldste konsertscene. Se planene.

  3. – Rommene kan være skadelig å øve i

  4. – Kunst kan gjere koronatida lettare. Her er ein herleg opptur.

BT anbefaler

Mathilde vant Idol Jr. og ville satse på musikk. Så fikk hun diagnosen som endret livet.

I nesten tre måneder var Mathilde innlagt på psykiatrisk avdeling for barn og unge på Haukeland.

LES SAKEN