• SAKSOFONHELT: Møster!s siste er musikk som i løpet av et par sekunder eksploderer og løfter seg opp i et register der varsellampene konstant lyser rødt, mener BTs anmelder. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Mannen med den hysteriske saksofon

Bergens stjernesaksofonist, Kjetil Møster, pusher grenser på sin siste plate.