• SKRIVER OM ÆRESVOLD: Wenche Fuglehaug har skrevet bok om æresvold og æresdrap i Norge. FOTO: Sturlason, Kagge forlag

Nedslående lesning

Boken belyser fenomener som tvangsgifting og æreskultur fra flere perspektiver, og etterlater inntrykk av en hjerteløs foreldregenerasjon.