• tooji.jpg

-Vurderte å trekke Tooji fra finalen

Nrk-team avkledd og forhørt.