En tur i kjelleren

Helhetsinntrykket er noe blandet, men kjøttet på Salsa er det klasse over.