– Den faktasjekken som nå foregår av litteraturen, gir mange forfattere ubehag og uro

– Den faktasjekken som nå foregår av litteraturen, volder mange forfattere ubehag og uro, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen.

Forfatterforeningens leder følger debatten om virkelighetslitteraturen tett. Hun er opptatt av at det ikke må drives forhåndssensur av forfatterne.