Chagall drev ulovlig. Det kan forsinke nytt utelivskonsept.

Konsert- og kulturscenen Chagall drev uten tillatelse fra 2011 og frem til i høst. Manglende godkjenninger kan få konsekvenser for dem som skal flytte inn i lokalene.

Det ble stort engasjement i byens kulturliv da konsertscenen Chagall måtte stenge i høst, etter syv års drift.