Blendende vakkert om kvinner i en brytningstid

«Vokterskene» er en stille og meditativ familiesaga fra en brutal epoke i europeisk historie.