Fornyet toneskatt

I grenselandet mellom jazz, folketoner og sakrale kirketoner

6 av 6

Felleskarakteristikken for vår internasjonale saksofonist John Pål Inderbergs nyeste verk er lyrisk varme, og atmosfæren som omgir platens lavmælte stemninger bygger på fabuleringer over diktet «Draumkvædet». Tradisjonelle folketoner som er knyttet til det to hundre år gamle diktet danner musikalsk underlag for vare tolkninger av instrumentalistene Henning Sommerro, Erling Aksdal, Vigleik Storaas, Ernst Wiggo Sandbakk og Steinar Nickelsen. Pluss altså solisten John Pål Inderberg på sopran— og barytonsaks. Spillet er mykt, neddempet og nøkternt, uten unødige fakter, verken rytmisk eller arrangementsteknisk. Det er en kreditt til tonekunstneren og komponisten Inderberg og hans team av dyktige jazzutøvere og talentfulle arrangører. En kreditt også til forfatteren Einar Øklands innsiktsfulle liners note. Han sier her mye om både jazzens og litteraturens kreative skapelsesprosess.

ANMELDT AV EINAR ERIKSEN