• FOTO: Christiansen Roar

- Symbolverdien ved å brenne ned kirker er bra

Gaahl, den nyengasjerte DNS-skuespilleren, er soleklar på at kristendommen ikke har noe i Norge å gjøre, og at det er helt OK å brenne ned flere kirker.