Det offentlige overtar Grieghallen

For å få bedre betingelser på banklån overtar kommunen og fylkeskommunen konserthuset Grieghallen i Bergen. Kommunen mener å ha sikret Grieghallens fornying.

FÅR NYE EIERE: Grieghallen i Bergen blir overtatt av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

SILJE KATRINE ROBINSON (arkiv)

Sammen med Hordaland fylkeskommune vil Bergen kommune nå opprette selskapet Grieghallen IKS. Dette skal eie selve bygget Grieghallen, som tidligere har vært eid av Grieghallen AS. Med det er selve bygget i hundre prosent offentlig eie, noe som vil gi gunstigere lånebetingelser hos bankene.

Kommunen mener med dette å ha sikret en fornyelse av bygget. Fornyingsprosjektet har en kostnadsramme på 234,6 millioner, og vil være et spleiselag mellom kommune, stat og fylke.

— Stor nasjonal betydning

— Grieghallen er et kulturbygg av stor nasjonal, regional og lokal betydning, derfor har det vært viktig å få på plass en avtale som sikrer Grieghallens fremtid, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding fra kommunen.

Siden Grieghallen driver med både kommersiell og ikke-kommersiell drift, har det ikke vært mulig å finne akseptable finansieringløsninger fra bankene, opplyser kommunen. Med den nye løsningen blir eiendommen leid tilbake til Grieghallen AS.

Mæland skryter av dagens eiere og samarbeidspartnerne.

— Jeg vil berømme dagens eiere, Grieghallen AS og Hordaland fylkeskommune for en rask og svært løsningsorientert prosess for å sikre Grieghallen fremtid, avslutter byrådslederen.

Samme drift som før

Grieghallen AS er også eid delvis av Bergen kommune, med Den Nationale Scene og Festspillene i Bergen som andre eiere. Selskapet vil fortsatt stå for driften av Grieghallen. Den nye avtalen er avklart med de tidligere eierne.

Også opposisjonen er fornøyde med den nye avtalen.

— Det overordnete nå er å sørge for at Grieghallen blir opprustet slik at den forblir en nasjonal storstue vi kan være stolt av også i fremtiden, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Harald Schjelderup.

— Derfor slutter vi oss prinsipielt til løsningen som er foreslått fra byrådet, selv om vi nettopp har fått overlevert saken fra byrådet og derfor ikke kan kommentere detaljer i forslaget. Jeg vil også få gi ros til de nåværende eierne av Grieghallen som har bidratt til løsningen. De gir tross alt gir fra seg eierskapet, som sikkert noen kan ha følelsesmessige motforestillinger mot, fortsetter han.

Saken oppdateres.